Tömegközlekedési eszköz (autóbusz) mosóvizének tisztítása

Tömegközlekedési eszköz (autóbusz) mosóvizének tisztítása

A tömegközlekedést üzemeltető vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a gépjárművek tisztítására. A mosásból származó vizeket meg kell tisztítani a közcsatornába bocsátás előtt. Cégünk olyan eljárást telepített, ahol a mosóvizek visszaforgatása, ismételt felhasználása is megvalósul, a kibocsátásra csak tisztított – ez előírásoknak megfelelő minőségű – víz kerül.

Az autóbuszok mosása gépi úton történik. A jól ismert autómosókhoz hasonlóan, itt is különféle programok követik egymást:

  • - előmosás, áztatás
  • - öblítés
  • - vegyszeres mosás
  • - öblítés
  • - szárítás.

Ezzel párhuzamosan történhet az alvázmosás, amely opciósan szerepelhet a mosási programban.
A mosásból elfolyó víz – különösen ha alvázmosás is van – olajat, olajos emulziót, mosószeres vizet és lebegőanyagot (homok, sár) tartalmazhat. A közcsatornába vezetés előtt ezeket el kell távolítani. A cégünk által megvalósított megoldás víztakarékos, mert a tisztított víz egy részét a mosáshoz ismételten fel lehet használni. Ilyenkor az utolsó öblítés mindig hálózati vízzel történik. A csatorna kifolyási pontjára csak a  fel nem használt tisztított víz kerül.

Körte Kft.
Körte Kft.
Körte Kft.
Körte Kft.

A járművek mosása egy úgynevezett mosófolyosóban történik, ahol a járművek lassan áthaladnak. A programnak megfelelően megtörténik a kocsiszekrény és az alváz mosása. Ehhez kb. 200-400 l/jármű vizet használnak fel, amelynek 80-85 %-a visszaforgatott víz. A mosóvíz egy részét kihordja a kocsiszekrény, egy része elpárolog. A pótlás hálózati vízzel történik. Egy jármű mosási ideje kb. 2-3 perc, tehát óránként akár 20 darab jármű is lemosható, programtól függően.

Tervezés során figyelembe vett szennyezőanyag terhelés

Megnevezés

Érték

pH

6-8

KOI

1000 – 2000 mg/dm3

SZOE

100-200 mg/dm3

Lebegőanyag

200-500 mg/dm3

1. sz. táblázat: A kezelésre kerülő szennyvíz várható minősége

A tisztított szennyvíz előírt vízminősége

A szennyvíztisztítási technológiát elhagyó tisztított szennyvizek a csapadékvízzel keverve az udvartéren kialakított átemelő medencébe, majd a záportározóba, onnan pedig a egy  ellenőrzési ponton keresztül folynak a  közcsatornába.
A tisztított szennyvíz visszaforgatásra kerül. Csak a feleslegben megjelenő tisztított víz kerül elvezetésre a közcsatornába, aminek minősége kielégíti a 28/2004 (XII. 25.) KVvM. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt közcsatornába bocsátható szennyvíz paraméterekre vonatkozó határértékeket.
Ezek közül jelen esetben legjelentősebb a releváns paraméterek határértékei az 2. sz. táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés

Határérték

pH

6,5-10

KOI

1000 mg/dm3

BOI5

500 mg/dm3

SZOE

50 mg/dm3

összes nitrogén

150 mg/dm3

ásványi olajok

10 mg/dm3

10’ ülepedő anyag

150 mg/dm3

2. sz. táblázat: A releváns szennyezők határértékei

A szennyvíztisztítási technológia ismertetése

A gépjárművek mosása általában az esti és éjszakai műszakban történik. A mosási műveletek maximum 8 óra munkaidőt vesznek igénybe. A vízkezelő rendszer hidraulikai kapacitását ezekhez az igényekhez illesztve határoztuk meg.

Járművek külső mosásából származó szennyvízterhelés

12 m3/óra
Óránkénti szennyvízképződés

60 m3/nap
Napi szennyvízmennyiség
Átlagosan 300 l/jármű vízigénnyel és 200 jármű/nap mosással számolva.

9 m3/nap
Napi hálózati vízfelhasználás

51 m3/nap
Napi vízvisszaforgatás

15%
Kalkulált vízveszteség

Egyéb forrásokból származó szennyvízterhelés

Belső mosás 0,5-0,8 m3/nap
Szerelőcsarnok gyűjtőzsompja 2-3 m3/leürítés
(gyakoriság negyedévente)

A folyamatos és biztonságos üzem fenntartása érdekében egy Q=12 m3/óra kapacitású folyamatos üzemű, automatikus működésű szennyvízkezelő berendezés kerül kialakításra, amely a következők szerint működik.

A tervezett megoldás folyamatábrája

folyamatábra

Folyamatábra letöltése

A mosóvizeket egy felszín alatti (V=25 m3) tartályban gyűjtjük. Ennek kialakítása olyan, hogy biztosítja az üledék és az uszadék visszatartását (ezeket időnként ki kell szippantatni). A vízben lévő szennyezőanyagok eltávolítása vegyszeradagolással történik. A polialuminium-klorid típusú szervetlen koaguláló vegyszer semlegesíti az olaj-víz kolloid határfelületén kialakuló negatív töltést (un. Zéta-potenciál). A keletkező, nagy fajlagos felületű pelyhek felületén adszorbeálódnak a szennyezőanyagok.

Az iszapszemcsék méretének növelésére flokkulálószert adagolunk, amelynek hatására nagyobb flokkulátumok keletkeznek. Amennyiben szükséges a második reaktorszakaszban nátrium-hidroxidot kell adagolni pH vezérlés mellett, annak érdekében, hogy a szennyvíz esetleges elsavanyodása esetén a pH érték a határértékeknek (6,5-9) megfelelő legyen.

A kémiai kezelés során kialakuló flokkulátumok leválasztására multimédia töltettel ellátott szűrőegységek szolgálnak. Ezért a kezelt víz a flokkulátor tartályból közvetlenül a homokszűrőre kerül, amiből a tisztított víz a gyűjtő-tároló tartályba jut. Ebből dolgozik a gépi mosót kiszolgáló nagynyomású szivattyú, ezáltal megvalósul a víz újrafelhasználása. Amennyiben a tisztított víz tartályban a vízszint eléri a túlfolyót, a tisztított víz átkormányzásra kerül az udvartéren kialakított medencéhez kapcsolódó tisztított víz elvezető tölcsérbe. A vízkezelő rendszer időnkénti teljes vízcseréje esetében ezen az útvonalon keresztül jut a tisztított víz a közcsatornába.

Ha a tároló tartályban kevés tisztított víz áll rendelkezésre a mosáshoz, akkor az üzemi vízhálózatról szintkapcsoló vezérléssel vízpótlást biztosítunk. A homokszűrők visszamosató vizét egy iszapsűrítő tartályba vezetjük, ahonnan automata dekantálással történik a vízfázis eltávolítása. Az iszapot műanyagkamrás szűrőprésen víztelenítjük.

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Vízkezelés, vízelőkészítés
Ipari szennyvízkezelés

Hatékony, költség-orientált megoldást keres környezetvédelmi problémája megoldására?

Hívjon minket!

+36 30 440 1992