Környezeti kárelhárítás

A 90-es évek elején a „zöldmozgalmak” erősödése irányította a szakma – és a nyilvánosság – figyelmét a környezeti elemekben bekövetkezett olyan károsodásokra, amelyek hatásának tovaterjedése további, súlyos veszélyeket rejt magában. Ilyen környezeti károk keletkeztek a felszín alatti vizekben és a talajokban is. Ezek egy részét véletlenszerűen bekövetkezett – úgynevezett havária – események okozták…egy üzemzavar, egy technológiai meghibásodás. Sajnos azonban ezeknek a szennyezéseknek a többsége az emberi hanyagság, de akár tudatos tevékenység eredményeként keletkezett. Ez utóbbi kategóriába tartoznak az elásott galvániszapos hordók, vegyszerek, olajos iszapok... és még sorolhatnánk a példákat...

Az ilyen típusú szennyeződések megszüntetéséhez szükség van egyrészt technológiai tudásra, azaz ismerni kell, hogyan eliminálhatók az ilyen anyagok akár vízből, akár a szilárd fázisú talajból. Másrészt pedig speciális eszközök és „speciális” munkavégzés kell a tisztítási műveletekhez – a kárelhárításhoz. Ezeknek a munkáknak a jellegzetessége, hogy a megfelelő technológiát ideiglenesen kell telepíteni egy olyan helyszínre, ahol sok esetben még az alap infrastruktúra – víz, villany, út – is hiányzik. Ezt a technológiát üzemeltetni kell hosszabb-rövidebb ideig, mindaddig, amíg az előírt tisztítási állapot meg nem valósul. Ez lehet néhány hónap, de akár több év is.

Körte Kft.
Körte Kft.
Körte Kft.
Körte Kft.

Cégünk, a Körte Környezettechnika Kft., olyan tapasztalatokra tett szert az ipari szennyvizek kezelése terén, amelyek jól hasznosíthatók voltak a környezeti kárelhárítási tevékenység során. Több tucat szennyvíztisztítót építettünk galvánüzemek, felületkezelők, gépgyárak, vegyipar üzemek részére, ahol lehetőség nyílt különböző kezelési eljárások kidolgozására (laboratóriumi, majd esetenként félüzemi méretben) azok telepítésére. A magyar piacon egyik első szereplőként végeztünk üzemeltetési szolgáltatást az általunk épített rendszereket működtetve, ami szintén számos, jól hasznosítható információt adott a kárelhárítási munkákhoz. A helyszíni – ideiglenes – munkavégzéshez pedig rendelkezésre állt már egy olyan eszközállomány, amely a „mobil iszapvíztelenítési szolgáltatási ” tevékenységünkhöz kapcsolódott. Természetesen ezeket az adott feladathoz adaptálni kellett, de ez sem jelentett problémát, mivel saját gyártókapacitással rendelkezünk, amely alkalmas és képes a szükséges berendezéseket elkészíteni.

Mindezek segítették cégünket ahhoz, hogy már az első, állami felelősségi körben kiírt tendereken sikerrel pályáztunk, és nyertünk el megbízásokat. Ilyenek voltak például

  • - a felhagyott orosz laktanyák talajvizének szénhidrogén-szennyezéstől való tisztítása,
  • - élővízi ártérben illegálisan lerakott galvániszapok okozta szennyeződés felszámolása,
  • - savgyantával szennyezett talaj tisztítása,
  • - felszámolt vegyi üzem környezeti károsodásának megszüntetése stb.

Amennyiben ezekről, illetve a napjainkban is folyamatban lévő ilyen jellegű munkánkról többet szeretne tudni, vagy egy új munkához szeretne ajánlatot kérni, vegye fel a kapcsolatot velünk valamelyik elérhetőségünkön.

További információkért lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeink valamelyikén.

Hatékony, költség-orientált megoldást keres környezetvédelmi problémája megoldására?

Hívjon minket!

+36 30 440 1992