Kétfokozatú szennyvíztisztítói technológia magas sótartalmú, olajos-emulziós vizek kezelésére

A gépjármű mosásból származó szennyvizek jellemzően olaj, olajemulzió szennyeződéseket, lebegőanyagot (homok, sár) tartalmaznak, illetve ez utóbbiak oldott sóként jelennek meg a szennyvízben. Az olajos-emulziós szennyezés kezelésére a hagyományos koagulációs-flokkulációs módszert alkalmaztuk. Az oldott sókat pedig membránszűréssel távolítottuk el egy második tisztítási lépésben.

A szennyvízkeletkezés módja, a szennyvíz jellemzői

A telephelyen vasúti kocsik külső-belső tisztítása történik. A belső takarítás gyakorlatilag a szemét összegyűjtését jelenti, nem jár szennyvíz keletkezésével.
A külső mosás alapvetően vegyszer nélkül történik, csak rendkívüli esetekben használnak mosószereket. A nagynyomású mosó kb. 400-800 liter vizet használ egy vagon mosására. A mosóvágányok (erre a célra kiépítettek) környéke burkolt felületű, a mosóvíz zárt folyókában kerül elvezetésre, miközben a darabos szennyezéseket is eltávolítják egy 1,5 mm-es résméretű szűrőn. Ugyanezen a rendszeren keresztül folyik el a csapadékvíz is.

Tervezés során figyelembe vett szennyezőanyag terhelés az 1. sz. táblázatban látható.

Megnevezés

Érték

pH

5,5-8

KOI

500 – 5000 mg/dm3

SZOE

20-50 mg/dm3

Lebegőanyag

300-1000 mg/dm3

Összes N

150-200 mg/dm3

Összes oldott anyag

000 mg/dm3

1.sz. táblázat A fő szennyezőanyagok és azok jellemző értékei

A tisztított szennyvíz a közcsatornába jut, aminek a minősége ki kellett, hogy elégítse a 28/2004 (XII. 25.) KVvM. rendelet 4. sz. mellékletében foglalt közcsatornába bocsátható szennyvíz paraméterekre vonatkozó határértékeket, valamint a befogadói nyilatkozatban meghatározott előírásokat.
Ezek közül jelen esetben legjelentősebb a releváns paraméterek határértékei a 2. sz. táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés

Határérték

pH

6,5-10

KOI

1000 mg/dm3

BOI5

500 mg/dm3

SZOE

50 mg/dm3

összes nitrogén

150 mg/dm3

ásványi olajok

10 mg/dm3

10’ ülepedő anyag

150

összes oldott anyag

2500 mg/dm3

2. sz. táblázat: A releváns szennyezők határértékei

A szennyvízkezelési technológia

A laboratóriumi ellenőrzések, és a tisztítási kísérletek azt mutatták, hogy a vegyszeres kezelés – az olajos szennyeződések eltávolítására – nem biztosítják az összes nitrogén – és – értelemszerűen – a sótartalom határértéken tartását. Ezért a a következő kétlépcsős kezelést terveztük:

- I. a lebegőanyag, az olajos szennyeződések eltávolítása vegyszeres kezeléssel,
- II. az oldott sók eltávolítása membránszűréssel.

A folyamatos és biztonságos üzem fenntartása érdekében egy Q=2 m3/óra kapacitású folyamatos üzemű, automatikus működésű szennyvízkezelő berendezés került kialakításra, amelynek folyamatábrája a 1. sz. ábrán látható.

A tisztítandó szennyvíz – a mosóvizek és a csapadékvíz – egy felszín alatti gyűjtőbe folyik. Az ide telepített feladó szivattyú nyomóágába vezetőképesség- és zavarosságmérő szondák vannak beépítve. Abban az esetben, ha az ezek által mért értékek kisebbek az előre beállított értékeknél, a vizet  a közcsatorna felé nyomja a szivattyú ( a megfelelő szelepek automata működtetésével).

A magasabb mért értékek esetén a szennyvíz a kezelő sorra jut. Itt először egy koagulációs-flokkulációs vegyszert adagolunk hozzá egy keverős reaktorban. Ennek eredményeként az olajos és egyéb szennyezések, a lebegőanyag megkötődnek a keletkező csapadék felületén, és az iszapfázisba kerülnek. A reaktorokba sav/lúg adagolás is lehetséges, amennyiben ez szükséges, pH-szonda vezérlésével.

Az iszap-víz fázisokat ülepítéssel választjuk el egymástól. Az iszapot műanyagkamrás szűrőprésen víztelenítjük.

A tisztított víz elvezetésére két lehetőség van:

  • ha a vezetőképesség alapján mért sótartalma alacsonyabb az előzetesen beállított értéknél (amely a 2.500 mg/-nek felel meg), akkor a víz a tisztított-víz tartályon keresztül a közcsatornára folyik.
  • ha a vezetőképesség magasabb, akkor a víz a II. sz. kezelési fokozatra, a membránszűrőre kerül.

Technológiai folyamatábra

folyamatábra

A membránszűrő (RO-reverz ozmózis berendezés) alkalmazásával csökkenthető az oldott sók koncentrációja az un. permeátum oldalon, mert azok a membránról elfolyó, un. koncentrátumban dúsulnak fel. Ezt megfelelő jogosítvánnyal rendelkező cégnek kell átadni további kezelésre, ártalmatlanításra. A permeátum a közcsatornai befogadóba vezethető.

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Vízkezelés, vízelőkészítés
Ipari szennyvízkezelés

Hatékony, költség-orientált megoldást keres környezetvédelmi problémája megoldására?

Hívjon minket!

+36 30 440 1992