Felületkezelő üzem szennyvíztisztítása

Felületkezelő üzem szennyvíztisztítása

Az Ipari Parkban több üzem végez hasonló tevékenységet – autóipari alkatrészek, illetve háztartásipari gépek gyártását – így a keletkező szennyvizeik is hasonló karakterűek. Ezért egy, közös szennyvíz előkezelői technológiát létesítettünk a tisztítás megvalósítására. A tervezett megoldás lényeges eleme volt a különböző szennyezettségi fokú elfolyó vizek (öblítők, koncentrátumok, ioncserélői regenerátumok stb.) szelektív elvezetése, gyűjtése.

A kezelési technológia a pH-állítást követő csapadékos leválasztáson alapul. Az iszap-víz fázisok szétválasztása után a víz ioncserélőkre megy, az iszapot pedig gépi víztelenítőre vezetjük. A tisztított víz a meglévő biológiai egységre jut  (lásd folyamatábra), ez nem képezte vállalkozásunk részét.

A megoldás részletes ismertetése

Az Ipari Park területén működő üzemek autóipari beszállítóként gyártanak különböző alkatrészeket. Ezek későbbi megmunkálása (hegesztés, zománcozás, porszórás stb.) megköveteli a felület előkészítését, így érhető csak el a késztermékek korrózióállósága, a hegeszthetőség, a felületi tapadás – végeredményben az élettartam növelése.

A szennyvíz keletkezéssel járó felületkezelési műveletek a következők:

 • - zsírtalanítás
 • - öblítés
 • - kénsavas vagy lúgos pácolás
 • - öblítés
 • - bevonatképzés
 • - öblítés stb..

(A műveletek sorrendje, száma változhat.) Egy jellemző felületkezelői kádsorrend és annak jellemzői az 1. sz. táblázatban láthatók.
A kezelendő szennyvíz jellemzői a 2. sz.,
a kibocsátási határérték a 3. sz. táblázatokban láthatók.
A kezelendő szennyvíz mennyisége: Q = 135 m3/nap.
A tervezett szennyvíz előkezelési megoldás alapelve az volt, hogy a különböző szennyezettségi fokú vizeket elkülönítve gyűjtjük, majd szabályozott mennyiségben vezetjük a kezelősorra. Így szelektíven kerültek már a kezelősorról elvezetésre az – általában folyamatosan keletkező – alacsony szennyezettségű öblítővizek, ioncserélői mosóvizek és az időszakosan leeresztésre kerülő (pl. hetente, havonta), tömény, álló fürdők.
Az oldott fémtartalom (Zn, Mn, Fe, Al), a fluorid, szulfát és foszfát tartalom leválasztása mésztejes kezeléssel történik, amikor a vízben oldott fémtartalom hidroxid és foszfát formában a foszfát tartalom Ca-foszfát (Ca3(PO4)2, és alumínium foszfát (AlPO4), a szulfát tartalom Ca-szulfát (CaSO4) a fluorid tartalom Ca-fluorid (CaF2) formájában leválik és az egyéb szennyezőanyagokkal együtt az iszapfázisba, kerül.
A fenti folyamatok meggyorsítását Al tartalmú szennyvízkezelő szerrel (Aquapac) gyorsítják.
A fémek hidroxid formában való leválasztásán túl az oldott szennyezőanyagok, zsír és olaj tartalom további csökkentését a kialakuló alumínium-hidroxid pelyhek segítik.

Körte Kft.
Körte Kft.
Körte Kft.
Körte Kft.

A szennyvíztisztítás során lejátszódó főbb szennyezőanyag leválasztási reakciók a következők:

Al3+ + PO43‑  → Al PO4
3 Ca2+ + 2 PO43‑ → Ca3(PO4)2
Ca2+ + 2 F─ → CaF2
Ca2+ + SO42─ → CaSO4

A szennyvíz semlegesítésével a nehézfém- és fémionok csapadékba vihetők az alábbi reakcióegyenletek szerint:
Fe3+ + 3 OH─ → Fe(OH)3
Al3+ + 3 OH─ → Al(OH)3
Mn2+ + 2 OH─ → Mn(OH)2
Zn2+ + 2 OH─ → Zn(OH)2

A főbb technológiai lépések a következők:

 • - az egyes elfolyók –szükség szerinti – szelektív gyűjtése, átlagosítása,
 • - a koncentrátumok (savas, lúgos) szelektív betárolása,
 • - feladások a kezelősorra a számított terheléseknek megfelelő térfogatáramokban,
 • - pH-állítás,
 • - kémiai kezelés vegyszeradagolással
 • - a keletkező iszap fázis elválasztása a vízfázistól ülepítéssel,
 • - az iszap víztelenítése kamrás szűrőpréssel,
 • - a víz fázis utó kezelése ioncserélő oszlopokon,
 • - kibocsátás végkontroll aknán keresztül.

Technológiai folyamatábra

folyamatábra

A projekt megvalósítására un. „kulcsra-kész” kivitelben történt. Vállalkozási határaink magukba foglalták a következőket:

 • - a gyártástechnológiai folyamatok szennyvízkibocsátásainak helyszíni felmérése,
 • - laboratóriumi kezelési kísérletek elvégzése,
 • - technológiai tervezés,
 • - az engedélyeztetéshez szükséges dokumentációk elkészítése,
 • - a technológia megvalósításához szükséges gépek, berendezések beszerzése és/vagy elkészítése,
 • - a technológia telepítése,
 • - beüzemelés és a
 • - kezelés betanítása,
 • - a próbaüzem szakmai felügyelete,
 • - a próbaüzemi zárójelentés elkészítése,
 • - az üzemeltetési engedélyes dokumentáció elkészítése.

A szennyvízkezelési technológia automatikus üzemű, annak vezérlését a központi PLC biztosítja, szintkapcsolók, érzékelők, motoros szelepek, pH-szondák stb. segítségével. A projekt 2018-ban került megvalósításra.

Lépés

Vegyszer / közeg

Koncentráció
(g/l)

Kezelési
idő
(perc)

Kád
térfogat
(m3)

Hőmérséklet
(°C)

1.

zsírtalanítás

Bonderite C-AK 1372

40-50

15-20

0,7

60-70

2.

öblítés

csapvíz

max. pH 10

1-3

0,7

40-70

3.

kénsavas pácolás

kénsav

130-180

15-20

0,7

50-70

4.

savas öblítő

ioncserélt víz

min pH 4

1-3

0,7

18-22

5.

kénsavas pácolás

kénsav

80-120

3-5

0,7

18-22

6.

öblítő

ioncserélt víz

min pH4

3-10

0,7

18-22

7.

öblítő

Na3PO4

3-4

2-5

0,7

50-70

NaNO2

1-2

8.

öblítő

ioncserélt

pH3-10

1-3

0,7

18-22

9.

zsírtalanítás

Bonderite C-AK 1372

15-25

5-15

0,7

40-70

10.

öblítő

ioncserélt

max. pH 10

1-3

0,7

50-70

1 sz. táblázat Egy felületkezelői sor jellemzői

Megnevezés

Érték

pH

4-12

KOI

100 - 3000 mg/dm3

SZOE

100-500 mg/dm3

Összes mangán

1-2 mg/dm3

Összes fluorid

1-2 mg/dm3

Összes szulfát

10-500 mg/dm3

2 sz. táblázat A kezelendő szennyvíz várható összetétele

Komponens

Kibocsátási határérték

pH

6,5-9 között

területi határértékek

Dikromátos oxigén fogyasztás KOICr

75 mgO/l

Biológiai oxigénigény BOI5

25 mgO/l

Ammónia-ammónium-nitrogén

10 mg/l

Összes szervetlen nitrogén öNásv

40 mg/l

Összes nitrogén

50 mg/l

Összes lebegőanyag

50 mg/l

Összes foszfor, Pösszes

5 mg/l

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)

5 mg/l

összes nikkel

150 µg/l

egyedi határértékek

összes kadmium

1,2 µg/l

összes cink

400 µg/l

összes króm

150 µg/l

króm VI

100 µg/l

összes réz

 • µg/l

3 sz. táblázat Az egységes környezethasználati engedélyben előírt határértékek

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Vízkezelés, vízelőkészítés
Ipari szennyvízkezelés

Hatékony, költség-orientált megoldást keres környezetvédelmi problémája megoldására?

Hívjon minket!

+36 30 440 1992