Hulladéklerakói csurgalékvíz kezelése, tisztítása

A közelmúltban – rendkívül örvendetes módon- megszaporodtak a kommunális hulladéklerakók, annak egyik szándékaként, hogy csökkenjen a környezetszennyezéssel és egészségkárosítással járó illegális hulladék elhelyezés. Ezt a folyamatot követte – néhány évtizedes késéssel - a lerakókhoz kapcsolódó fejlesztésként a depóniagázok hasznosítása, mint új energianyerési lehetőség, valamint új környezetvédelmi igényként a csurgalékvizek kezelése.

A depóniák nagy, nyitott felületén keresztül a csapadékvíz gyakorlatilag akadálytalanul folyik keresztül (az időjárástól függően párologhat), és eközben kioldja a vízben oldható anyagok széles körét. Ezek spektruma csak attól függ, hogy éppen milyen hulladék beszállítása történt. Nem kell, hogy ipari termelésre gondoljunk,  a háztartási szemét is tartalmazhat vegyszereket, gyógyszermaradékokat, mosószereket stb. amelyek a csapadékvízben oldódhatnak. A depóniák többrétegű vízzáró béleléssel készülnek, ezek –elvileg – megakadályozzák a talaj/talajvíz szennyeződését. Ugyanakkor a depóniában összegyűlő folyékony fázis mennyisége extrém körülmények (időjárás stb.) következtében oly mértékben megnövekedhet, hogy akadályozza a depónia üzemszerű működését, azt el kell távolítani. Ez a folyadék rendkívül magas oldott szervesanyag-tartalommal, oldott sóval, akár fémsókkal lehet szennyezett, így elhelyezése erősen korlátozott. A szennyezés mértéke függ a lerakható/lerakott anyagok minőségétől, a deponálási technológiától, a depónia korától, és még számos egyéb jellemzőtől.

A csurgalékvíz tisztítási technológiája a célállapottól függ. A tisztított víz befogadója lehet közcsatorna, vagy élővíz. A tisztított víz egy része visszaforgatható  a depónia nedvesítésére. Ezek – és más egyéb környezetvédelmi, gazdaságossági – a szempontok határozzák meg a csurgalékvíz tisztítására létesítendő megoldást.

A csurgalékvizek tisztítási technológiájának egyes részfolyamatai azonosak az ipari szennyvíztisztításban alkalmazottakkal (koaguláció-flokkuláció, fázisszétválasztás, iszapvíztelenítés stb.). Így az ezen a területen szerzett tapasztalatainkat jól tudjuk hasznosítani a csurgalékvizek kezelési technológiájának kidolgozásakor.

Hulladéklerakói csurgalékvíz kezelése, tisztítása - folyamatábra - Körte Kft.

A csatolt „Technológiai folyamatábrán” egy lehetséges alternatívát mutatunk be, hangsúlyozva, hogy a konkrét helyi körülményektől, feltételektől, műszaki jellemzőktől stb. függően a kezelési technológia ettől eltérő lehet!

További információkért lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeink valamelyikén.

Hulladéklerakói csurgalékvíz kezelés, szennyvizek vegyszeres tisztítása, szennyvizek kémiai tisztítása, ipari szennyvíz-tisztítás

Hatékony, költség-orientált megoldást keres környezetvédelmi problémája megoldására?

Hívjon minket!

+36 30 440 1992